wpps

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

V Konferencja Naukowo-Edukacyjna

Studiów Podyplomowych: Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika edycja XVIII

i Zakładu Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej Instytutu Psychologii

IP

POD PATRONATEM 

Dziekana Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii 

i Przewodniczącej Zespołu Pedagogiki Specjalnej KNP PAN

 

EDUKACJA I REHABILITACJA

osób z niepełnosprawnością intelektualną w rozważaniach teoretycznych i rozwiązaniach praktycznych - kontynuacje

 

Zielona Góra, 7 grudnia 2018 r.

(sala 439, kampus B, al. Wojska Polskiego 69)

Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji
dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ przewodnicząca

mgr Marceli Chomicz - sekretarz
mgr Małgorzata Pałubiak - sekretarz

 


 

PROGRAM KONFERENCJI

 

14.00-14.15 - Otwarcie obrad

 • DZIEKAN Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • KIEROWNIK Studiów Podyplomowych
 • STAROŚCINA I STAROSTA Studiów Podyplomowych

 

14.15-15.45 - I Sesja plenarna

Przewodniczenie: mgr Marceli Chomicz, mgr Małgorzata Pałubiak

 • mgr Donata Nowacka Życie z niepełnosprawnością - narracja autobiograficzna dorosłej osoby z achondroplazją
 • mgr Żaneta Chmielewska Dziecko z autyzmem w przedszkolu ogólnodostępnym-kształtowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami. Studium przypadku
 • mgr Aleksandra Mańkowska Dziecko z szarej strefy (greyareachild) w roli ucznia, kolegi, osoby - studium przypadku
 • mgr Elżbieta Kisielow Walory metody Procus i Block w terapii uczniów z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną
 • mgr Anna Szofer Codzienność osoby dorosłej z mózgowym porażeniem dziecięcym – przykład Dominika
 • mgr Paulina Król Terapeutyczne walory zabawy dla rozwoju dzieci z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną
 • dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ  Muzyczne   inspiracje   w   pracy   z  osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. Jak może mu pomóc nauczyciel?
 • dr Anna Mróz Znaczenie samoakceptacji dla procesu  przystosowania  do  zadań  życiowych u osób intelektualnie nietypowych   

 

15.45-16.00 - Przerwa

 

16.00-17.40  II - Sesja plenarna

Przewodniczenie: mgr Żaneta Chmielewska, mgr Aleksandra Mańkowska   

 • mgr Anna Izdebska Adaptacja  społeczna  absolwenta  ośrodka  szkolno-wychowawczego w szkole ogólnodostępnej - studium przypadku
 • mgr Dorota Okręglicka-Kwapich  Możliwości  terapii  zachowań  nietypowych  uczniów  z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną w podejściu Zygmunta Gruntkowskiego - studium przypadku 
 • mgr Julia Nieścioruk The image of Persons with Intellectual Disability in contemporary Australian literature. Based on the work of Coleen McCullough
 • mgr Alicja Szpiczakowska   Dziecko  z   autyzmem   w   przedszkolu -  rozwój  społeczny i psychomotoryczny. Studium przypadku
 • mgr Dagmara Szymkowiak Możliwości usprawniania motoryki małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej u dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym  - doświadczenia własne
 • mgr Mariola Grefiling  Trudności   adaptacyjne   dziecka  z   lekką  niepełnosprawnością w przedszkolu ogólnodostępnym
 • mgr Wioletta Mącznik  Możliwości  efektywnego  stymulowania  rozwoju  mowy  dziecka z Zespołem Downa
 • dr Jolanta Gebreselassie Znaczenie wspierania rozwoju mowy dzieci z niepełnosprawnościami dla ich społecznej i edukacyjnej inkluzji
 • dr Łukasz Nikel   Zastosowanie   terapii   neurofeedback we wspieraniu osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • mgr Dagmara Karpała Ocena jakości praktycznego kształcenia na specjalistycznych studiach podyplomowych

 

17.40-17.55 - Przerwa

 

17.55-19.20 - III Sesja plenarna

Przewodniczenie: mgr Anna Izdebska, mgr Dorota Okręglicka-Kwapich   

 • mgr Ewa Ignaszak-Węsek Relacje społeczne dziecka z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną w grupie wychowawczej internatu ośrodka szkolno-wychowawczego - studium przypadku
 • mgr Marceli Chomicz Problem społecznych relacji uczennicy z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej
 • mgr Małgorzata Pałubiak   Specyfika   relacji   pełnosprawnego  rodzeństwa  z  dzieckiem ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną - studium przypadku
 • mgr Angelika Pietraszewska Zespół Aspergera jako zaburzenie ze spektrum autyzmu – trudności i możliwości rozwojowe - przykład Mikołaja
 • mgr Sandra Staśkiewicz Problem samostanowienia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – wywiady z absolwentami ośrodka szkolno-wychowawczego
 • mgr Joanna Andrzejczuk Metody i formy pracy z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej
 • mgr Ewa Krokos Dziecko z Zespołem Downa w niemieckim przedszkolu – relacje z dziećmi w zróżnicowanej grupie wiekowej 
 • dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ   Problematyczność wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w (po)edukacyjnym okresie   

 

19.20-19.30 - Zakończenie konferencji

 

Sekretarze Konferencji – Starościna i Starosta Studiów Podyplomowych Przewodnicząca Konferencji